Računovodstvene usluge

Pružamo širok spektar računovodstvenih usluga u skladu sa potrebama svakog klijenta. Usmeravamo našu pažnju na maksimiziranje efikasnosti i profitabilnosti poslovanja naših klijenata. To se postiže putem našeg iskusnog i visoko obučenog računovodstvenog odeljenja i korišćenjem računovodstvenih softvera najnovije tehnologije.

Naše računovodstvene usluge obuhvataju: knjigovodstvo, pripremu upravljačkih izveštaja, budžetiranje, usluge obračuna plata, pripremu finansijskih izveštaja i poreskih prijava.

U kombinaciji sa poreskim savetovanjem i uslugama korporativnih finansija, osiguravamo da naši klijenti razmišljaju o razvoju osnovne delatnosti dok mi vodimo računa o njihovim računovodstvenim i finansijskim procesima.

Ključni kontakti

Miloš Mitrić

Managing Partner and Director

Biljana Cvijanović

Head of HR & Administration