Poslovno savetovanje

Naš tim savetnika formiran je da pruži savete i pomoć kompanijama, posrednicima i javnim ustanovama kako da smanje rizik, poboljšaju rezultate i stvore vrednost. Naši stručnjaci vam mogu pružiti savetodavne usluge u vezi sa M&A transakcijama, restrukturiranjem, prikupljanjem kapitala, upravljanjem rizicima, te kombinovane usluge, kao što su izrada poslovnog modela, upravljanje korporativnim finansijama, javno-privatna partnerstva i savetodavne usluge u vezi sa infrastrukturom i procenom njene vrednosti.

Naše usluge poslovnog savetovanja obuhvataju:

 • Spajanja i preuzimanja pri prodaju ili kupovini firmi
 • Procena vrednosti
 • Finansijski due diligence
 • Projekti restrukturiranja
 • Izrada poslovnih modela
 • Korporativne finansije
 • Budžetiranje
 • Kontroling
 • Upravljanje rizicima
 • Usluge likvidacija i brisanje firmi
 • Privatizaciono savetovanje ispred Agencije za pravatizaciju u skladu sa Zakonom o privatizaciji Reublike Srbije

Ključni kontakti

Miloš Mitrić

Managing Partner and Director