Poresko savetovanje

Naše poreske usluge dizajnirane su tako da odražavaju optimalnost, poverenje i sigurnost. Aktivno sarađujemo sa našim klijentima fokusirajući se na pružanje saveta o potencijalnim poreskim uštedama, istovremeno usmeravajući se na upravljanje poreskim rizicima povezanim sa poslovnim transakcijama i postizanje efektivne poreske usklađenosti.

Efikasno poresko planiranje doprinosi vitalnoj ulozi u poslovnom okruženju.

Sa dokazanim rezultatima, svoje klijente vodili smo sigurno kroz složenost nacionalnih i međunarodnih poreskih propisa. Nacionalna poreska regulacija može biti složena - međunarodni porezi, čak i više. Ponosni smo što imamo iskusne poreske savetnike koji mogu vršiti detaljne analize i orkestrirati složene međunarodne aranžmane. Poštovanje međunarodnih poreza uzima se kao standard, ali međunarodno poresko planiranje zahteva da komuniciramo sa našim kompanijama širom sveta kako bismo osigurali da naši klijenti mogu da optimizuju svoje poreske pozicije širom sveta.

Imamo specijalizovani tim za transferne cene sa pristupom nacionalnim i međunarodnim bazama podataka koji pomažu klijentima u pripremi TP dokumentacije na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Ključni kontakti

Snežana Kostić

Tax Partner

Biljana Cvijanović

Head of HR & Administration

Miloš Mitrić

Managing Partner and Director