Korporativne finansije

Ne mogu sve kompanije obezbediti CFO-a koji se nosi sa svim računovodstvenim potrebama, priprema poreske prijave i izveštaje o dobiti i gubitku i pruža finansijske savete za podršku poslovnoj strategiji.

Uloga finansijske funkcije je dinamična, neprestano se razvijajući da ide u korak sa promenljivim zahtevima unutrašnjih i eksternih partnera i tehnologije. Možemo se suočiti sa trenutnim izazovima klijenata i istražiti mogućnosti za kontinuirani rast, pružajući inovativna rešenja i podržavajući finansije kao strateški partner koji razmišlja ka budućnosti. U osnovi naše metodologije je usklađivanje ljudi, procesa i tehnologija klijenata kako bi se povećala efikasnost i produktivnost, omogućavajući promene i stvarajući vrednost za celu organizaciju kroz poboljšanje finansijske funkcije.

Pored toga što pružamo pristup tačnim i pouzdanim finansijskim informacijama, što je presudan preduslov za brzo i efikasno donošenje strateških odluka, možemo obezbediti CFO-a na zahtev da pomogne klijentima u njihovim finansijskim i razvojnim ciljevima. Virtuelni CFO je pametna alternativa zapošljavanju finansijskog direktora sa punim radnim vremenom i može napraviti veliku razliku u obezbeđivanju dugoročnog poslovnog uspeha. Praćenjem finansijskog zdravlja, kreiranjem budžeta i prognoza, te pružanjem finansijskih uvida i uputstava o poslovnim odlukama, ova usluga dodaje značajnu, opipljivu vrednost rasta poslovanja.

Ključni kontakti

Miloš Mitrić

Managing Partner and Director