Forenzičke usluge

Interdisciplinarnim pristupom koji kombinuje ekspertizu iz oblasti računovodstva, interne kontrole, forenzičkog računovodstva, poreskog i krivičnog prava, kao i informacionih tehnologija, naši stručnjaci vam mogu pomoći da prevare otkrijete i kvantifikujete štetu kao i da uspostavite unutrašnju organizaciju orijentisanu na etičko ponašanje, transparentnost, efikasnost i korporativnu usaglašenost.

U našem timu imamo stručnjake sa međunarodno priznatim licencama sertifikovanih ispitivača prevara (CFE) i akreditovanih forenzičkih računovođa (Cr.FA).

Primeri oblasti angažmana mogu obuhvatati: prevara sa finansijskim izveštajima, prisvajanje imovine, prevare sa hartijama od vrednosti, pranje novca, potraživanja osiguranja, istrage prevare zaposlenih, prevara u vezi sa stečajem, prevara u telemarketingu, prevara ugovora i nabavki, prevara sa kreditnim karticama, pronevere, itd.

Ključni kontakti

Miloš Mitrić

Managing Partner and Director