Snežana je diplomirani ekonomista, koja je višedecenijsko iskustvo stekla radeći kao licencirani ovlašćeni revizor i sudski veštak ekonomsko – finansijske struke na mnogim projektima u okviru revizija preduzeća i banaka, konsultantskim poslovima, te bila predavač na savetovanjima i kursevima i rukovodilac kurseva iz oblasti računovodstva, poreza i finansija. Snežana je radila na izdavanju časopisa i posebnih izdanja, pisala stručne napise iz oblasti finansija, poreza i računovodstva, organizovala edukacije računovođa i revizora, te savetovala u Savezu računovođa i revizora Srbije. Prethodna iskustva vezana su za računovodstvene poslove u privredi i inspekcijsku kontrolu. Član je Saveta Komore ovlašćenih revizora Republike Srbije. Snežana je diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Tečno govori engleski i ruski jezik.