Miloš je uključen u sve servisne linije i brine o implementaciji korporativne strategije i održavanju partnerskog odnosa sa klijentima

15 godina radnog iskustva