Miloš je rukovodeći partner iz oblasti revizije, konsaltinga i forenzičkih usluga. Profesionalno iskustvo stekao je radeći u firmama Deloitte & Touche u Sjedinjenim Američkim Državama, BDO Srbija i LeitnerLeitner. Projekti na kojima je bio angažovan iz oblasti revizije i savetovanja uključuju sledeće kompanije: Morgan Stanley, Bank of America, Blackrock funds, BearStearns, Verizion, PNC Bank, Moskovska banka, Vojvođanska banka, Erste banka, Credy banka, Srpska banka, Swarovski, Bauhaus, Candy Hoover, Bauerfeind, S&T Serbia, Fox, Discovery, Viasat, Multivac, Swiss Cooperation Office programs, itd. Poseduje međunarodno priznatu licencu ovlašćenog javnog računovođe (CPA) dobijenu od strane Američkog instituta ovlašćenih javnih računovođa (AICPA), licencu ovlašćenog forenzičara finansijskih prevara (CFE), licencu akreditovanog forenzičkog računovođe (Cr. FA), kao i licencu ovlašćenog revizora u Republici Srbiji. Magistriaro je na Villanova Univerzitetu, a trenutno je na doktorskim studijama iz oblasti revizije i forenzičkog računovodstva na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tečno govori srpski i engleski jezik. Član je Komisije za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene revizore u okviru Komore ovlašćenih revizora Republike Srbije.