Milen je magistar ekonomskih nauka,  koji je višedecenijsko iskustvo stekao radeći kao licencirani ovlašćeni revizor i sudski veštak ekonomsko – finansijske struke na mnogim projektima u okviru revizija preduzeća i banaka i konsultantskih poslova. Uređivao je poreske propise i pratio realizacije poreza i doprinosa u Ministrastvu finansija Republike Srbije. Radio je kao urednik na izdavanju časopisa i posebnih izdanja, autor je više stotina stručnih napisa i više desetina posebnih publikacija iz oblasti finansija, poreza i računovodstva. Milen je obavio više stotina složenih veštačenja, gde je najveći broj veštačenja obavljen u Privrednom sudu u Beogradu i to pretežno iz oblasti bankarstva u sporovima između banaka, kao i između banaka i privrednih subjekata. Kao sudski veštak imao je više referata, uvodnih izlaganja i odgovora na pitanja iz ekonomsko – finansijske oblasti na savetovanjima sudija privrednih sudova. Član je Komisije za sprovođenje ispita, obuka i kontinuiranog profesionalnog usavršavanja Komore ovlašćenih revizora Republike Srbije.