Ana osigurava najvišu kotrolu kvalteta klijentima kojima pružamo računovodstvene i poreske usluge i upravlja dvocifrenim timom

15 godina radnog iskustva