Naš tim

Naš revizorski i savetodavni tim u beogradskoj kancelariji broji preko 30 ljudi i poseduje sve kvalifikacije koje će vam obezbediti dodatnu vrednost. Naši partneri imaju dugogodišnje lokalno i internacionalno iskustvo, lokalne i međunarodno priznate licence i autori su brojnih radova u stručnim časopisima i posebnim publikacijama.

Danas u svom stručnom timu imamo osam ovlašćenih revizora. Svi naši kadrovi su sa iskustvom od 3 do 20+ godina na poslovima revizije i konsaltinga, a prosečno iskustvo je preko 10 godina. Pored toga, većina naših savetnika je prethodno obavljala rukovodeće računovodstvene i finansijske funkcije u privredi i savetodavnom sektoru.

Insistiramo da svi zaposleni kontinuirano prate propise i profesionalnu nacionalnu i međunarodnu regulativu, kao i da imaju znanje stranih jezika. Stoga u timu imamo zaposlene koji tečno govore i pišu na engleskom, nemačkom, francuskom i ruskom jeziku.

Upoznajte i kontaktirajte naše partnere: