O nama

Naša revizorska i konsultantska kuća je jedna od najstarijih u Srbiji. Osnovani smo 2000. godine, a od 2014. godine smo članovi asocijacije i mreže DFK International, koja je sa 220 firmi članova, 419 kancelarija u 92 zemlje i timom koji broji više od 11.000 profesionalaca, jedna od 10 najvećih međunarodnih asocijacija i mreža nezavisnih revizorskih, računovodstvenih i konsultantskih firmi, čiji članovi ispunjavaju zahteve klijenata sa globalnim interesima više od 50 godina. Zahvaljujući ogromnom iskustvu i ekspertizi naših partnera, direktora i osoblja, te odličnim vezama koje imamo sa drugim firmama u okviru DFK mreže širom sveta, naša firma nudi širok spektar usluga klijentima u svim sektorima.

Naš tim je u mogućnosti da vam pruži stručne usluge najvišeg kvaliteta iz oblasti revizije, računovodstva, poreskog savetovanja i drugih konsultantskih usluga. Operativna strategija po kojoj se izdvajamo zasniva se na pouzdanom i proaktivnom pristupu, brzom odgovoru na vaše zahteve, „face-to-face” poslovnoj komunikaciji, korisnim seminarima i biltenima, zajedničkoj bazi podataka, saradnji sa vodećim advokatskim kancelarijama i univerzitetima, te kontinuiranom ulaganju u vaše i naše zaposlene.

Sinergija i timski duh unutar naše organizacije nam omogućava da uspostavimo dobru komunikaciju sa našim klijentima kako bismo razumeli njihove potrebe i brige, te im obezbedili efikasna rešenja.

Izveštaj o transparentnosti za 2015. godinu