IT Services

TECHNOLOGY CONSULTING

U današnje vreme kada se tehnologije neverovatnom brzinom smenjuju i neumitno i frekventno menjaju način poslovanja bitno je više nego ikada na pravilan način protumačiti sve aktuelne i nadolazeće tehnološke trendove i u skladu sa time na adekvatan način izvršiti neophodne pripreme kako bi biznis osigurao održivost i stabilnost rasta i korak u trci sa konkurencijom.

Usklađenost primenjenih tehnologija i IT procesa sa poslovnom strategijom od ključne je važnosti u postizanju ovog cilja. Efikasnost IT-a ogleda se u jakim i kontrolisanim IT procesima kao i primenom najbolje prakse. Postizanjem efikasnosti u IT-u osiguraćete blagovremenu i proaktivnu prilagođenost svim promenama.

Investicijom u svrsishodan i ciljan IT konsalting pomoći ćete sebi da spremno dočekate predstojeće izazove u eri masovne digitalizacije, uštedeti vreme i smanjiti buduće troškove.

DIGITAL TRANSFORMATION

Digitalizacija menja lica i naličja biznisa u današnje vreme čineći da procesi koji su do juče bili logični i nezaobilazni sastavni deo biznisa danas postaju zastareli. Učestalost promena u današnjem digitalnom svetu neprekidno se povećava što za posledicu ima to da organizacijama postaje od izuzetne važnosti razvoj svesnih i efektnih digitalnih strategija koje postaju ključni deo redovnih poslovnih aktivnosti.

Sposobnost organizacija da odgovore ovakvim trendovima predstavlja svojevrstan rizik i prema svetskim istraživanjima spada među najveće rizike među kojima su i sajber bezbednost i privatnost.

Ključne oblasti u digitalnoj transformaciji biznisa su: poboljšanje procesa dovođenja novih klijenata, digitalizacija proizvoda i pronalaženje novih poslovnih modela, poboljšanje procesa donošenja ključnih odluka i upravljanje operativnom efikasnošću. Prilike za unapređenjima u svakoj od ovih oblasti su velike. Vrlo često i u isto vreme pogrešno shvaćeno kompanije vide promenu tehnologije kao ključ digitalne transformacije, međutim, naše iskustvo pokazuje da tehnologije predstavljaju samo deo promena i to, ispostaviće se, najlakši.

Pozitiviti tim sačinjen od eksperata iz oblasti tehnologije, računovodstva, interne revizije, poslovnih procesa, rizika i compliance-a pomoći će Vam i u zajedničkom radu sa Vama proći kroz sve faze programa digitalne transformacije Vašeg biznisa čineći da uspostavljeni procesi i tehnologije zajedno sa Vašim zaposlenima budu ključ profita u budućnosti.

CYBERSECURITY & GDPR

U eri sveopšte on-line prisutnosti kompanija i usluga fokus se sa korišćenja blagodeti interneta često premešta na bezbednost i zaštitu podataka. Trka i nadmetanje između zlonamernih osoba koje žele da kompromitujući podatke do kojih su došli nelegalnim putem steknu materijalnu korist i kompanija koje nude svoje usluge putem interneta čini se u ovom trenutku večitom i nikad većom... a tek je počelo.

Poslovanje je u današnje vreme nezamislivo bez interneta. Gotovo sva komunikacija i razmena podataka sa klijentima odvija se upravo tu u virtuelnom svetu u kome se, nažalost, još uvek u velikoj meri i neopaženo pojedinci mogu poslužiti tuđim podacima i naneti veliku štetu Vašem biznisu i ugledu Vaše kompanije.

Zaštita ključnih kompanijskih podataka kao i podataka klijenata postala je osnovna poslovna potreba kako bi se zaštitila reputacija kompanije i održala njena vrednost. Takođe, moramo biti svesni i činjenice da čak i u velikim kompanijama koje ulažu mnogo sredstava u IT bezbednost, povremeno dolazi do izloženosti i curenja osetljivih podataka.

Čitave države i svetske organizacije kontinuirano se bave problematikom internet bezbednosti a jedan od najskorijih primera je i donošenje regulative o zaštiti podataka i privatnosti koju su doneli Evropski parlament i Savet Evropske unije (skraćeno poznata kao GDPR - General Data Protection Regulation) a koja je stupila na snagu 25.05.2018. U domaćem zakonodavstvu na snazi je Zakon o informacionoj bezbednosti koji takođe reguliše niz mera u cilju zaštite podataka i privatnosti na internetu.

Pozitiviti tim sa višegodišnjim iskustvom u ovoj oblasti pomoći će Vam da Vaše poslovanje uskladite sa zakonskom regulativom i Vaš biznis učinite bezbednijim kako od unutrašnjih tako i od spoljašnjih pretnji.

TECHNOLOGY STRATEGY AND OPERATIONS

Prelazak na digitalne poslovne platforme primorava IT organizacije da iznova osmisle organizaciju sopstvenih strategija IT centara i način na koji upravljaju rizicima i compliance-om. Vremešne tehnološke platforme i zastareli IT operativni modeli suočavaju se sa sve više izazova u naporima da odgovore na poslovne potrebe koje se rapidno menjaju usled promena na tržištu predvođenih digitalizacijom.

Rezultat ovakvog stanja ogleda se u pojavama koje neki biznisi prepoznaju u svojim redovima a neke od njih mogu biti: nedostatak usklađenosti kao i neadekvatna komunikacija između biznisa i IT-a, nedostatak ili nemogućnost kreiranja adekvatnog plana prioritetnih zadataka koji vode postizanju poslovnih ciljeva i vrlo često nemogućnost sagledavanja jasnih merila efikasnosti IT-a koja rezultuje smetnjama ili prekidima u radu i funkcionisanje IT funkcije na reaktivan umesto na proaktivan način.

Ukoliko prepoznajete ove ili neku od ovih pojava u svom biznisu iskusan Pozitiviti tim pomoći će Vam da zajedničkim naporima osmislimo IT strateški plan usklađen sa poslovnom strategijom i ciljevima i vaš IT stavimo u funkciju optimizatora Vaših procesa i donosioca prihoda. Zajedničkim snagama možemo izvršiti opitimizaciju IT resursa (osoblja, infrastrukture, sistema) i postići fleksibilnu IT funkciju koja će pružati besprekornu podršku Vašem biznisu kroz robusne i visokoperformantne tehnološke usluge.

Ključni kontakti