• REVIZIJA I SRODNE USLUGE

  Prijateljski, pouzdan i proaktivan pristup koji osigurava dodatnu vrednost kao ključna karika u lancu finansijskog izveštavanja.

 • PORESKO SAVETOVANJE

  Pouzdana, brza i poreski optimalna poreska rešanja u skladu sa lokalnom i međunarodnom regulativom.

 • RAČUNOVODSTVENE USLUGE

  Dok klijenti misle o razvitku osnove delatnosti, mi osiguravamo ispunjavanje svih zakonskih obaveza izveštavanja, obezbeđujemo informacije za donošenje odluka,
  identifikujemo poreske rizike i prilike za poreske uštede i sprovodimo kontrolu u ime osnivača i rukovodstva.

 • FORENZIČKE USLUGE

  Interdisciplinarni pristup koji omogućava otkrivanja prevara, utvrđivanja dokaza i procenu nastalih šteta, te davanja saveta koji su pre svega preventivnog karaktera
  u funkciji suzbijanja neprijatnih iznenađenja i čuvanja reputacije, pospešujući etičko ponašanje, transparentnost i korporativnu usklađenost.

 • POSLOVNO SAVETOVANJE

  Saveti po meri i pomoć kompanijama, posrednicima i javnim ustanovama kako da smanje rizik, poboljšaju rezultate, realizuju transakcije i stvore dodatnu vrednost.

 • KORPORATIVNA PODRŠKA

  Jedan butik za međunarodne kompanije koje startuju u Srbiji – od osnivanja firme, otvaranja računa u banci, privremene ili stalne registracije na našoj poslovnoj adresi,
  efikasne sekretarske podške, upravljanja finansijama i podrške u pregovorima sa bankama i državnim institucijama o grantovima i podsticajima.

O nama


Naša revizorska i konsultantska kuća je jedna od najstarijih u Srbiji. Osnovani smo 2000. godine, a od 2014. godine smo članovi asocijacije i mreže DFK International, koja je sa 220 firmi članova, 419 kancelarija u 92 zemlje i timom koji broji više od 11.000 profesionalaca, jedna od 10 najvećih međunarodnih asocijacija i mreža nezavisnih revizorskih, računovodstvenih i konsultantskih firmi, čiji članovi ispunjavaju zahteve klijenata sa globalnim interesima više od 50 godina. Zahvaljujući ogromnom iskustvu i ekspertizi naših partnera, direktora i osoblja, te odličnim vezama koje imamo sa drugim firmama u okviru DFK mreže širom sveta, naša firma nudi širok spektar usluga klijentima u svim sektorima.  Saznajte više o nama.