• Pametno i pouzdano rešenje ...

  DOKAZANI SERVISNI PRISTUP: Najbolji odnos cene i kvaliteta. Dovoljno veliki za kompleksne projekte i dovoljno mali da nam je stalo. Međunarodna reputacija.
  Efikasna isporuka. Dugoročan partner. Ličan odnos. Nedvosmislenost. Uvek na vreme. Interdisciplinaran. 1 prekogranični kontakt brižnog partnera.

 • Revizija i srodne usluge

  Jaka međunarodna i lokalna reputacija na troškovno i vremenski efektivan način, usmereno na važna pitanja uz pružanje konstruktivnih i praktičnih poslovnih
  rešenja.

 • Poresko savetovanje

  Pouzdana, brza i poreski optimalna poreska rešenja u skladu sa lokalnom i međunarodnom regulativom.

 • Računovodstvene usluge

  Više od evidentiranja transakcija jer u kombinaciji sa poreskim savetovanjem i uslugama korporativnih finansija, naši klijenti razmišljaju o razvoju osnovne
  delatnosti dok mi vodimo računa o svim računovodstvenim i finansijskim procesima.

 • Poslovno savetovanje

  Usklađivanjem ljudi, procesa i tehnologija za postizanje efikasnosti i produktivnosti, omogućavamo promene, unapređujemo poslovne performanse, pokrećemo
  održivi rast i stvaramo vrednost za celu organizaciju.

O nama


Mi smo regionalna revizorska i konsultantska firma, kojom upravljaju vlasnici i koja pruža poseban vid saradnje kako bi pomogla kompanijama da obezbede održivost, uspeh i svrhu. Iako smo selektivni s kim želimo biti partner, posebno se identifikujemo sa ciljevima, zahtevima i izazovima domaćih kompanija sa međunarodnim operacijama, kao i velikim međunarodnim korporacijama koje ciljaju cenovnu efektivnost. Saznajte više o nama.